Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Vĩnh Thịnh Địa chỉ: Ấp 3B, Quốc lộ 50, Xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang    02733979353 , 0917472056

Image

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng Thợ cơ khí

Tuyển dụng Thợ cơ khí

XIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ
Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

XIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật điện

Tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật điện

XIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật điện
Tuyển dụng Thợ nhựa

Tuyển dụng Thợ nhựa

XIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tuyển dụng thợ nhựa
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

XIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco…
  MENU